W ramach pilotażu w Samodzielnym Publicznym zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku zostało utworzone Centrum Zdrowia Psychicznego obejmujące opieką pacjentów z problemami psychicznymi  z terenu powiatu leżajskiego i łańcuckiego.
W ramach CZP wdrażany jest środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Szczegóły działania CZP przedstawiane zostały w zakładce “Centrum Zdrowia Psychicznego” (w menu pionowym).

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność