Inspektor ds RODO

Inspektor ds RODO - Dawid Witkowski

Dane telefoniczne

Inspektor ds RODO

tel. 17 24 04 763

Dane mailowe

Inspektor ds RODO

mail: iod@spzoz-lezajsk.pl

Zadania


Do zadań stanowiska ds. ochrony danych osobowych należy:
– informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają  dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
– monitorowanie przestrzegania ww. przepisów oraz procedur administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych,
– szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania
– wykonywanie innych zadań wynikających z przedmiotowych regulacji.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność