Do szpitala pacjenci przyjmowani są w Izbie Przyjęć na podstawie skierowania lekarskiego lub w trybie nagłym – bez skierowania.

Przy przyjęciu do szpitala oprócz skierowania pacjent winien przedstawić dowód osobisty oraz dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Ponadto pacjent winien zabrać ze sobą:

  • osobiste przybory toaletowe (mydło, przybory do golenia, pasta i szczoteczka do mycia zębów),
  • pidżamę,
  • ręcznik,
  • pantofle.

Każdy chory przebywający w Szpitalu otrzymuje trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolację. Posiłki i diety przygotowywane są zgodnie z zaleceniem lekarskim przez dietetyków.

Wypisanie pacjenta ze szpitala następuje po zakończeniu leczenia.
Z leczenia szpitalnego pacjent otrzymuje kartę informacyjną, recepty oraz skierowanie na kontynuację leczenia w warunkach ambulatoryjnych.

Odwiedziny w Szpitalu odbywają się w każdy dzień tygodnia, powinny być jednak planowane w sposób nie uciążliwy dla innych pacjentów.
Pacjent przebywający w Szpitalu ma zapewnioną opiekę duszpasterską.

Informacja dotycząca przyjęcia pacjenta do SOR

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność