Dział Nadzoru Technicznego i Eksploatacji

Kierownik Działu - Daniel Warzecha

Dane telefoniczne

Kierownik Działu

tel. 17 24 04 731

Biuro zgłoszeń

tel. 17 24 04 732

Kosztorysant

tel. 17 24 04 735

Magazyn techniczny

tel. 17 24 04 733

Dane mailowe

Kierownik Działu

mail: techniczny@spzoz-lezajsk.pl

Zadania Działu


Do zadań działu należy:
– nadzór nad obsługą techniczną Zespołu,
– utrzymanie ruchu urządzeń technicznych i sieci w Zespole,
–  produkcja energii cieplnej,
– pozyskiwanie wody,
– nadzór nad eksploatacją urządzeń i sieci gazów medycznych,
– nadzór nad eksploatacją sieci i urządzeń elektrycznych,
– przygotowywanie remontów, modernizacji i inwestycji,
– przygotowywanie kosztorysów i specyfikacji przetargowych w zakresie prowadzonych inwestycji, remontów i zakupów,
– nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami, odbiory powykonawcze robót.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność