Naczelna Pielęgniarka

Ewa Czaja

Dane telefoniczne

Pielęgniarka Naczelna

tel. 17 24 04 703

Dane mailowe

E-mail

mail: ewa.czaja@spzoz-lezajsk.pl

Zadania


Naczelna Pielęgniarka koordynuje oraz sprawuje nadzór nad pracą średniego i niższego personelu medycznego współpracując w tym zakresie z kierownikami oddziałów szpitalnych, pielęgniarkami oddziałowymi oraz kierownikami komórek.Strona w budowie.


Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność