Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii

Kierownik Oddziału - lek. Janusz Polański - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka oddziałowa - mgr Joanna Baj - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Dane telefoniczne

Kierownik Oddziału

tel. 17 24 04 827

Gabinet lekarski

tel. 17 24 04 827

Gabinet oddziałowej

tel. 17 24 04 829

Dyżurka pielęgniarek

tel. 17 24 04 828

Dane mailowe

Kierownik Oddziału

mail: oiom@spzoz-lezajsk.pl

Charakterystyka Oddziału


Oddział Intensywnej Opieki i Anestezjologii istnieje w strukturze Szpitala od samego początku powstania placówki tj. od 1981r.
Oddział posiadający 7 łóżek zlokalizowany jest na V piętrze budynku Szpitala, w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Oddziału Urazowo-Ortopedycznego.

Oddział posiada profesjonalną kadrę medyczną oraz jest wyposażony w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną, co gwarantuje wysoką jakość udzielanych świadczeń.

Zakres świadczonych usług obejmuje:
– prowadzenie intensywnego leczenia chorych w stanach zagrożenia życia, z powodu zaburzeń oddychania i krążenia, chorych nieprzytomnych, chorych w stanach wstrząsu oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami  w tym zakresie,
– stałą gotowość i wykonywanie zabiegów resuscytacji u pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pozostałych komórek organizacyjnych Szpitala,
– kwalifikowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych,
-współpracę z operatorami i personelem bloku operacyjnego w czynnościach związanych z przygotowaniem chorych do operacji i innych zabiegów,
– wykonywanie znieczuleń do operacji, porodów, zabiegów diagnostycznych,
– zwalczanie bólu u pacjentów niezależnie od jego przyczyny,
– opiekę nad chorymi bezpośrednio po operacji do czasu wyrównania zaburzeń w czynności ośrodkowego układu nerwowego, oddychania oraz krążenia.


Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność