Oddział Dziecięcy

Kierownik Oddziału - lek. Krzysztof Kwieciński - specjalista pediatrii, specjalista nefrologii

Kierownik Oddziału - mgr Klaudia Czerwonka - specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

Dane telefoniczne

Kierownik Oddziału

tel. 17 24 04 887

Gabinet lekarski

tel. 17 24 04 888

Gabinet oddziałowej

tel. 17 24 04 889

Dyżurka pielęgniarek

tel. 17 24 04 890

Dane mailowe

Kierownik Oddziału

mail: pediatria@spzoz-lezajsk.pl

Charakterystyka Oddziału


Oddział Dziecięcy istnieje w strukturze Szpitala od samego początku powstania placówki tj. od 1981r.
Oddział dysponuje 24 łóżkami i zlokalizowany jest na I piętrze budynku Szpitala.
W Oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie noworodków, niemowląt i dzieci starszych do 18 roku życia. Jest on przygotowany do świadczenia szerokiego wachlarza usług z zakresu diagnostyki, leczenia i pielęgnowania dzieci.
W Oddziale leczone są ostre i przewlekłe choroby wieku dziecięcego. Opiekę nad małymi pacjentami sprawują doświadczeni lekarze oraz wykwalifikowane pielęgniarki. Personel Oddziału stara się stworzyć swoim małym pacjentom przyjazną atmosferę, w której leczenie i adaptacja dziecka do warunków szpitalnych staje się łatwiejsza.
Oddział wyposażony jest nowoczesny sprzęt medyczny pozwalający szybko i skutecznie zdiagnozować pacjentów i ustalić odpowiednie leczenie.

Zakres  świadczonych usług obejmuje:
– pełną diagnostykę i leczenie z zakresu pediatrii,
– wykonywanie badań USG dzieci,
– leczenie infekcji dolnych dróg oddechowych,
– diagnostykę i leczenie chorób układu moczowego.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność