Oddział Noworodkowy

Kierownik Oddziału - lek. Elżbieta Drożdżak - Czerkies - specjalista neonatologii, specjalista I stopnia z pediatrii

Pielęgniarka oddziałowa - Wiesława Czarniecka

Dane telefoniczne

Kierownik Oddziału

tel. 17 24 04 848

Gabinet oddziałowej

tel. 17 24 04 849

Dyżurka pielęgniarek

tel. 17 24 04 850

Dane mailowe

Kierownik Oddziału

mail: noworodki@spzoz-lezajsk.pl

Charakterystyka Oddziału


Oddział Noworodkowy istnieje w strukturze Szpitala od samego początku powstania placówki tj. od 1981r.
Oddział zlokalizowany jest na IV piętrze budynku Szpitala, w bezpośrednim sąsiedztwie bloku porodowego oraz Oddziału Ginekologiczno-Położnicznym.
Oddział posiada 14 łóżeczek noworodkowych oraz 9 inkubatorów.

Oddział noworodkowy sprawuje opiekę nad:
1) noworodkami z porodów fizjologicznych i zabiegowych przebywających razem z matkami w systemie rooming inn.
U noworodków tych w trakcie pobytu w oddziale wykonywane jest:
– ocena stanu zdrowia noworodka oraz zabiegi pielęgnacyjne i lecznicze,
– profilaktyka przeciwkrwotoczna – podawanie Vit. K po porodzie u każdego noworodka,
– badanie słuchu,
– pobieranie testów przesiewowych i metabolicznych w kierunku wrodzonych zaburzeń  rozwojowych,
– szczepienia ochronne – BCG, przeciw WZW B,
– prowadzenie profilaktyki Hbs,
– promowanie karmienia piersią – udzielanie mamom pomocy przy karmieniu naturalnym,
– USG przezciemiączkowe oraz USG nerek,
– przezskórny pomiar bilirubiny;
2) wcześniakami urodzonymi powyżej 34 tygodnia życia, prowadzenie wsparcia oddechowego inflant flow u wcześniaków z zaburzeniami oddychania oraz częściowego żywienia pozajelitowego;
3) noworodkami wymagającymi dokładniejszej diagnostyki specjalistycznej.

Dalsza opieka nad noworodkiem po wypisie ze Szpitala prowadzona jest w Poradni Neonatologicznej znajdującej się przy Oddziale.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność