Oddział Neurologiczny/Udarowy

Kierownik Oddziału - lek. Adam Dębiec - specjalista neurologii

Pielęgniarka oddziałowa - lic. Krystyna Stawarz - specjalista pielęgniarstwa internistycznego

Dane telefoniczne

Kierownik Oddziału

tel. 17 24 04 858

Gabinet lekarski

tel. 17 24 04 859

Gabinet oddziałowej

tel. 17 24 04 860

Dyżurka pielęgniarek

tel. 17 24 04 861

Dane mailowe

Kierownik Oddziału

mail: neurologia@spzoz-lezajsk.pl

Charakterystyka Oddziału


Oddział Neurologiczny istnieje w strukturze Szpitala od 1982r.
Oddział posiadający obecnie 18 łóżek zlokalizowany jest na III piętrze w budynku Szpitala.
Z Oddziału Neurologicznego wydzielony został Oddział Udarowy.
Oddział Udarowy liczy 17 łóżek i składa się z sali intensywnego nadzoru udaru mózgu oraz 4 sal wczesnej rehabilitacji udarowej.

W Oddziale Neurologicznym leczeni są pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi. Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem najczęściej spotykanych chorób układu nerwowego, a w szczególności:
– migrena i inne zespoły bólowe głowy,
– choroby naczyniowe mózgu,
– choroby nerwów obwodowych i mięśni,
– epilepsja i inne zaburzenia napadowe,
– zespoły otępienne,
– zespoły bólowe kręgosłupa,
– choroba Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe.

Oddział Udarowy zajmuje się kompleksowym leczeniem pacjentów z udarem mózgu.

Oddziały zapewniają pełną diagnostykę i leczenie schorzeń układu nerwowego. W pracowniach Szpitala wykonuje się niezbędne w trakcie diagnozy i leczenia badania EEG, VideoEEG, EKG, ENG/EMG, USG, USG Doppler, Rtg, MRI oraz TK.
Personel Oddziału posiada certyfikaty PTNK w zakresie EEG, ENG/EMG oraz PTU w zakresie tętnic szyjnych i kręgowych.

Pacjenci leczeni w Oddziałach po zakończeniu hospitalizacji obejmowani są opieką w Poradni Neurologicznej znajdującej się w tutejszej Przychodni Specjalistycznej.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność