Pracownia mammografii

Pracownia znajduje się na II piętrze w budynku głównym Szpitala.

Dane telefoniczne

Rejestracja

tel. 17 24 04 921

Dane mailowe

E-mail

rtg@spzoz-lezajsk.pl

Zakres świadczonych usług


W Pracowni wykonuje się badania mammograficzne oraz biopsje.

Pracownia bierze udział w Programie Profilaktyki Raka Piersi.
Szczegółowe informacje na temat programu profilaktycznego dostępne są w zakładce Programy profilaktyczne i pilotażowe.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność