Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Kierownik Oddziału - lek. Grzegorz Walawski - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii

Pielęgniarka oddziałowa - Barbara Cichoń - specjalista pielęgniarstwa internistycznego

Dane telefoniczne

Kierownik Oddziału

tel. 17 24 04 871

Gabinet lekarski

tel. 17 24 04 873

Gabinet oddziałowej

tel. 17 24 04 874

Dyżurka pielęgniarek

tel. 17 24 04 875

Dane mailowe

Kierownik Oddziału

mail: wewnetrzny2@spzoz-lezajsk.pl

Charakterystyka Oddziału

Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii zlokalizowany jest na II piętrze budynku Szpitala.
Oddział ten jest oddziałem o profilu kardiologicznym, ukierunkowanym na leczenie chorób układu krążenia. Oddział liczy 29 łóżek oraz  dysponuje salą intensywnego nadzoru kardiologicznego, która wyposażona jest w nowoczesny sprzęt monitorujący i podtrzymujący funkcje życiowe: kardiomonitory, defibrylatory i respiratory.

Zakres świadczonych usług obejmuje:
– diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia,
– diagnostykę i leczenie nadciśnienia tętniczego,
– diagnostykę i leczenie chorób serca i naczyń,
– leczenie choroby niedokrwiennej serca,
– leczenie zaburzeń rytmu i przewodnictwa,
– badanie echokardiograficzne z dopplerem,
– wykonywanie próby wysiłkowej na bieżni,
– badanie Holtera,
– badanie EKG.

W procesie diagnozowania pacjentów Oddział korzysta całodobowo z zaplecza diagnostycznego pracowni diagnostyki obrazowej, ultrasonografii oraz centralnego laboratorium.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność