Dział Służb Pracowniczych

Kierownik Działu - Małgorzata Trawińska - Czwal

Dane telefoniczne

Kierownik Działu

tel. 17 24 04 726

Kadry

tel. 17 24 04 721

Kadry

tel. 17 24 04 722

Dane mailowe

Kierownik Działu

mail: kadry@spzoz-lezajsk.pl

Zadania Działu


Do zadań działu należy prowadzenie spraw osobowych, płacowych i socjalnych pracowników.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność