W sprawie skarg i wniosków w razie naruszenia praw pacjenta, jego dóbr osobistych lub wyrządzenia mu szkód majątkowych przez zakład opieki zdrowotnej lub osoby wykonujące zawód medyczny przyjmuje:

Jerzy Jama
Dyrektor SP ZOZ

Wtorek w godz. 11.00-13.00 

 

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność