Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Działu - Marian Duda

Dane telefoniczne

Kierownik Działu

tel. 17 24 04 746

Magazyn sprzętu

tel. 17 24 04 747

Zaopatrzenie

tel. 17 24 04 748

Ksero/fax

tel. 17 24 04 749

Dane mailowe

Kierownik Działu

mail: gospodarczy@spzoz-lezajsk.pl

Zadania Działu


Do zadań działu należy m.in.:
– prowadzenie gospodarki materiałowej Zespołu,
– opracowanie planu i realizacja zaopatrzenia,
– zabezpieczenie stanu sanitarno-higienicznego ciągów komunikacyjnych, przychodni specjalistycznej oraz części administracyjno-gospodarczej Zespołu.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność