Dział Zakupów i Eksploatacji Sprzętu Medycznego

Kierownik Działu - Krzysztof Grabarz

Dane telefoniczne

Kierownik Działu

tel. 17 24 04 762

Serwis sprzętu medycznego

tel. 17 24 04 754

Dane mailowe

Kierownik Działu

mail: krzysztof.grabarz@spzoz-lezajsk.pl

Zadania Działu


Do zadań działu należą:
– nadzór nad prawidłową pracą i użytkowaniem sprzętu medycznego w Zespole,
– nadzór nad eksploatacją sprzętu i aparatury medycznej, serwisowaniem, aktualizacją i dokumentowaniem przeglądów technicznych, niezwłocznie usuwanie awarii sprzętu,
– współpraca z kierownikami komórek w zakresie planowania zakupów sprzętu medycznego,
– przygotowanie kosztorysów i specyfikacji przetargowych w zakresie zakupów i serwisowania sprzętu medycznego.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność