Misję staramy się wypełniać poprzez:

 • poprawę dostępności do świadczeń,
 • orientację na Pacjenta i dążenie do zaspokojenia jego potrzeb i oczekiwań,
 • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu,
 • doskonalenie komunikacji wewnętrznej i organizacji pracy,
 • tworzenie lepszych warunków leczenia pacjentów,
 • unowocześnienie bazy sprzętowej i technicznej,
 • sukcesywną poprawę infrastruktury Zespołu.

Głównym naszym zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w oparciu o następujące kontrakty

zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia:

 • świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego,
 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne,
 • świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej,
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 • ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (TK, MR, gastroskopia, kolonoskopia),
 • programy lekowe,
 • programy profilaktyczne: profilaktyka raka piersi oraz raka szyjki macicy,
 • świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki POZ,
 • transport sanitarny

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność