Oddział Urazowo - Ortopedyczny

Kierownik Oddziału - lek. Ryszard Goch - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pielęgniarka oddziałowa - lic. Ewa Białkowska - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Dane telefoniczne

Kierownik Oddziału

tel. 17 24 04 831

Gabinet lekarski

tel. 17 24 04 832

Gabinat oddziałowej

tel. 17 24 04 833

Dyżurka pielęgniarek

tel. 17 24 04 834

Dane mailowe

Kierownik Oddziału

mail: ortopedia@spzoz-lezajsk.pl

Charakterystyka Oddziału

Oddział Urazowo-Ortopedyczny istnieje w strukturze Szpitala od samego początku powstania placówki tj. od 1981r.
Oddział dysponujący 23 łóżkami zlokalizowany jest na V piętrze budynku Szpitala, w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Intensywnej Opieki i Anestezjologii.

Zakres świadczonych usług obejmuje:
– leczenie urazów miednicy, głowy, kręgosłupa piersiowego, szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego,
– leczenie urazów kończyn górnych i dolnych,
– leczenie zmian zwyrodnieniowo- zniekształcających narządu ruchu (m.in. przy użyciu endoprotez),
– leczenie ostrych i przewlekłych stanów zapalnych kości, stawów, tkanek miękkich,
– leczenie wybranych chorób wrodzonych układu narządu ruchu,
– wykonywanie diagnostyki artroskopowej,
– leczenie nabytych wad układu narządu ruchu.

Pacjenci leczeni w Oddziale po zakończeniu hospitalizacji obejmowani są opieką w Poradni Urazozo-Ortopedycznej znajdującej się w tutejszej Przychodni Specjalistycznej.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność