Od 1 lipca 2022 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku. rozpoczęło działalność Centrum Zdrowia Psychicznego. Centrum oferuje kompleksową pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla dorosłych mieszkańców powiatu leżajskiego i łańcuckiego.

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) udzielane są świadczenia w następujących komórkach organizacyjnych:

Na terenie Powiatu Leżajskiego

Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny

ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk
tel. 17 240 61 94,
17 24 05  262, 17 24 04 932

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk
tel. 17 240 49 41

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)

ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk
tel. 17 240 61 94

Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny

ul. Pl. Mariacki 9, 37-300 Leżajsk
tel. 17 240 61 95

Oddział Psychiatryczny

ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk
tel. gabinet lekarski 17 24 04 928,
dyżurka pielęgniarek  17 24 04 939

Oddział Psychiatryczny

ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk
tel. gabinet lekarski 17 24 04 928,
dyżurka pielęgniarek  17 24 04 939

Na terenie Powiatu Łańcuckiego

Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym

ul. Matejki 17, 37-100 Łańcut
tel. Poradnia 17 24 71 334,
PZK tel 780 134 708

Zespół Leczenia Środowiskowego

ul. Matejki 17, 37-100 Łańcut

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut
tel. 17 22 40 290

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność