Poradnia zlokalizowana jest w Łańcucie ul. Matejki 17, 37-100 Łańcut 

Rejestracja do Poradni pod numerem telefonu 17 24 71 334 lub bezpośrednio w poradni.

e-mail: pzkmatejki@gmail.com
 

Przy Poradni działa Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny.

W PZK następuje wstępna ocena kryzysu zgłaszającej się osoby i dokonany jest wybór najlepszego możliwego sposobu uzyskania pomocy. Pracownik punktu pomaga osobie potrzebującej lub opiekunowi zdobyć lepsze rozeznanie jakie są możliwości lecznicze w danym obszarze, jakie formalności trzeba spełnić aby uzyskać bezpłatną pomoc bez zbędnej zwłoki. Zapewnia możliwość rozmowy ze specjalistą w zakresie zdrowia psychicznego (najczęściej jest to psycholog) już podczas pierwszego kontaktu z instytucją. PZK w miarę potrzeb kieruje do z wszystkich jednostek działających w ramach Centrum i utrzymuje aktywny kontakt z pacjentami.

Pomoc w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym udzielana jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 bez konieczności posiadania skierowania oraz wcześniejszego zapisywania się i oczekiwania w kolejce. W Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym pracują pielęgniarki, psycholodzy, którzy udzielą pierwszego wsparcia, zaproponują dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne, w razie potrzeby pokierują do odpowiedniej formy pomocy (pilna lub planowa konsultacja lekarska, psychoterapia).

Zgodnie z wymogami rozporządzenia pilotażowego Punkty pełnią  następujące zadania:
1) udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
2) przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie zdefiniowanych potrzeb;
3) uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia;
4) w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
5) udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym można skontaktować się telefonicznie, mailowo lub zgłaszając się osobiście.
 
HARMONOGRAM PRACY PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Personel przyjmujący

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Noga Zofia
Lekarz – specjalista
psychiatrii

07:00-15:30

07:00-15:30

07:00-16:00

Blajer Magdalena
Lekarz – specjalista
psychiatrii

15:15-21:45

15:15-21:45

Warchoł Agnieszka
Lekarz – specjalista
psychiatrii

08:00-20:00

Wójcik Dorota
Lekarz – specjalista
psychiatrii

08:00-15:00

Włodyka-Fiołek Anna
Psycholog

15:15-21:00

15:15-21:00

Jureczko-Daraż Joanna
Psycholog

14:45-17:45

14:45-18:30

Kawarska Katarzyna
Psycholog, psychoterapeuta

14:00-21:00

14:00-21:00

14:00-21:00

14:00-21:00

14:00-21:00

Malik-Sławęcka Małgorzata
Psycholog

9:00-14:00

Kaczka Maria
Psycholog

10:00-16:00

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność