Dział Ekonomiczno – Finansowy

Główna Księgowa - Magdalena Trojnar

Dane telefoniczne

Główna Księgowa

tel. 17 24 04 706

Płace

tel. 17 24 04 707

Kasa

tel. 17 24 04 717

Fakturowanie usług

tel. 17 24 04 711

Dane mailowe

Główna Księgowa

mail: ksiegowosc@spzoz-lezajsk.pl

Zadania Działu


Na czele działu stoi Główna Księgowa, która kieruje i nadzoruje bezpośrednio sprawy księgowe, ekonomiczne i finansowe Zespołu.
Do zadań działu należy m.in.:
– prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa,
– prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie rachunkowości, księgowości, likwidatury, kasy, ewidencji analitycznej kosztów, ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych,
– prowadzenie inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych,
– dokonywanie rocznej analizy ekonomicznej oraz tematycznych analiz okresowych,
– prowadzenie rachunku kosztów wg miejsc ich powstawania.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność