Inspektor BHP

Inspektor BHP - Stanisław Chmiel

Dane telefoniczne

Inspektor BHP

tel. 17 24 04 763

Dane mailowe

Inspektor BHP

mail: stanislaw.chmiel@spzoz-lezajsk.pl

Zadania


Do zadań stanowiska ds. BHP i p.poż. należy:
– upowszechnianie i wprowadzanie w życie obowiązujących przepisów BHP na wszystkich stanowiskach pracy,
– prowadzenie nadzoru w zakresie ich przestrzegania,
– porównanie stanu faktycznego istniejącego w Zespole w zakresie bhp i p.poż. z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie,
– organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bhp,
– wprowadzanie w życie obowiązujących przepisów p.poż.,i prowadzenie przedmiotowych szkoleń  oraz kontroli w zakresie ich przestrzegania,
– koordynacja realizacji nakazów z przeprowadzonych w Zespole kontroli dotyczących przestrzegania przepisów bhp i p.poż.,
– prowadzenie spraw związanych z wypadkami w pracy, analiza przyczyn występowania wypadków.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność