Oddział Psychiatryczny

Kierownik Oddziału - lek. Piotr Machała - specjalista psychiatrii

Zastępca kierownika oddziału - lek. Mateusz Sołowiej - specjalista psychiatrii

Pielęgniarka oddziałowa - mgr Elżbieta Wójcik

Pielęgniarka oddziałowa - Beata Kowalczyk - specjalista pielęgniarstwa internistycznego

Dane telefoniczne

Kierownik Oddziału

tel. 17 24 04 929

Zastępca kierownika oddziału

tel. 17 24 04 935

Gabinet lekarski

tel. 17 24 04 928

Gabinet oddziałowej

tel. 17 24 04 936

Gabinet oddziałowej

tel. 17 24 04 893

Dyżurka pielęgniarek

tel. 17 24 04 937

Dyżurka pielęgniarek

tel. 17 24 04 938

Dane mailowe

Kierownik Oddziału

mail: psychiatria@spzoz-lezajsk.pl

Charakterystyka Oddziału


Oddział Psychiatryczny istnieje w strukturze Szpitala od 1982r.
Oddział liczący 83 łóżka znajduje się w osobnym trzykodygnacyjnym budynku.

Do oddziału przyjmowani są wszyscy pacjenci wymagający hospitalizacji psychiatrycznej, w tym również leczenia detoksykacyjnego, w przypadku alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz uzależnienia od leków z grupy beznzodiazepin.
Dzięki dobremu zapleczu diagnostycznemu i terapeutycznemu następuje właściwe rozpoznanie przypadku oraz odpowiednie dobranie indywidualnych form terapii. Diagnostyka medyczna pogłębiona jest diagnostyką psychologiczną
W Oddziale prowadzone jest głównie leczenia farmakologiczne, psychoedukacja, psychoterapia indywidualna i grupowa. Pacjenci uczestniczą także w zajęciach z zakresu terapii zajęciowej, w ramach których odbywają się zajęcia plastyczne, zajęcia z rękodzieła, zajęcia manualne, muzykoterapia.
Do Oddziału przylega park oraz siłownia plenerowa, gdzie pacjenci mogą przebywać pod nadzorem terapeutów zajęciowych.

Pacjenci  leczeni w Oddziale po zakończeniu hospitalizacji obejmowani są leczeniem i opieką, w zależności od występujących potrzeb zdrowotnych, przez inne komórki wchodzące w skład Centrum Zdrowia Psychicznego: Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Zespole Leczenia Środowiskowego.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność