akredytacja certyfikat

W dniach 23-25.03.2022 r. w Szpitalu pw. Matki Bożej Pocieszenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku odbyła się wizyta akredytacyjna. Wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadzili ocenę stopnia wdrożenia w Szpitalu standardów akredytacyjnych. W wyniku przeglądu, dn. 9.05.2022 r. Minister Zdrowia udzielił Szpitalowi akredytacji na okres trzech lat.

Uzyskanie akredytacji oznacza, że w szpitalu podejmowane są liczne działania na rzecz jakości i bezpieczeństwa diagnostyki oraz leczenia chorych, zapewnienia ciągłości opieki, profilaktyki zakażeń szpitalnych i zdarzeń niepożądanych, respektowania przez personel praw pacjenta a także zapewnienia przyjaznego i bezpiecznego środowiska udzielania świadczeń. Szpital otrzymał akredytację Ministra Zdrowia po raz trzeci.


Od kilku lat w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, w trosce o wysoką jakość świadczonych usług funkcjonuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001. W dniach 13-15 grudzień 2021 r. odbył się audyt zewnętrzny oceniający stopień dostosowania SPZOZ w Leżajsku do wymagań znowelizowanej normy ISO w zakresie zarządzania jakością. Pozytywny wynik audytu pozwolił na uzyskanie przez nas certyfikatu zgodności z normą ISO 9001:2015.
Certyfikat

System ISO 9001 jest najpopularniejszym z systemów zarządzania wdrażanych w placówkach i jednostkach z branży usług medycznych. Swoją popularność zawdzięcza głównie ukierunkowaniu placówki wdrażającej ten system jakości na Pacjenta – w celu uzyskania jego satysfakcji z oferowanych mu usług i sposobu ich realizacji. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001 polega przede wszystkim na określeniu i późniejszym stosowaniu rozwiązań proceduralnych mających zapewnić odpowiednii stały poziom jakości realizowanych usług medycznych. Jednostka, która wdrożyła system i certyfikowała go, jednoznacznie pokazuje otoczeniu, że zwraca uwagę na szeroko rozumianą jakość usług na każdym z poziomów zarządzania – począwszy od szczebla strategicznego, skończywszy na operacyjnym. Dodatkowo posiadanie certyfikatu ISO 9001 zobowiązuje do ciągłego doskonalenia swojej organizacji oraz świadczonych usług.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku od 03.02.2016 r. jest posiadaczem Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność