Oddział Reumatologiczny

Kierownik Oddziału - lek. Jacek Kopciewicz - specjalista reumatologii, specjalista chorób wewnętrzych

Pielęgniarka oddziałowa - mgr Irena Zagaja - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Dane telefoniczne

Kierownik Oddziału

tel. 17 24 04 864

Gabinet lekarski

tel. 17 24 04 865

Gabinet oddziałowej

tel. 17 24 04 866

Dyżurka pielęgniarek

tel. 17 24 04 868

Dane mailowe

Kierownik Oddziału

mail: reumatologia@spzoz-lezajsk.pl

Charakterystyka Oddziału


Oddział Reumatologiczny istnieje w strukturze Szpitala od samego początku powstania placówki tj. od 1981r.
Oddział dysponujący 21 łóżkami zlokalizowany jest na III piętrze budynku Szpitala.

Zakres świadczonych usług obejmuje:
– diagnostykę i leczenie szeroko rozumianych chorób reumatycznych,
– diagnostykę i leczenie artropatii zapalnych,
– diagnostykę i leczenie chorób tkanki łącznej,
– diagnostykę i leczenie  spondyloartropatii zapalnych, obwodowych i osiowych,
– diagnostykę i leczenie osteoporozy.

Oddział prowadzi również terapeutyczne programy lekowe:
– leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym,
– leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS).

W chwili obecnej pacjenci cierpiący na choroby reumatyczne przyjmowani są w trybie planowym. Terminy przyjęć ustalane są według kolejki oczekujących.

Pacjenci leczeni w Oddziale po zakończeniu hospitalizacji mogą zostać objęci opieką w Poradni Reumatologicznej znajdującej się w tutejszej Przychodni Specjalistycznej.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność