Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kierownik Oddziału - lek. Piotr Latawiec - specjalista medycyny ratunkowej, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista zdrowia publicznego

Pielęgniarka oddziałowa - mgr Mariola Baran - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Dane telefoniczne

Kierownik Oddziału

tel. 17 24 04 857

Gabinet lekarski

tel. 17 24 04 908

Gabinet oddziałowej

tel. 17 24 04 909

Izba przyjęć

tel. 17 24 04 904

Dane mailowe

Kierownik Oddziału

mail: sor@spzoz-lezajsk.pl

Charakterystyka Oddziału


Szpitalny Oddział Ratunkowy zlokalizowany jest na parterze budynku Szpitala.
Oddział posiada 4 stanowiska resuscytacyjno-zabiegowe, 2 stanowiska intensywnej terapii i 8 stanowisk obserwacyjnych.

W Oddziale zatrudniony jest doświadczony personel. Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni posiadają certyfikaty w zakresie ALS, ACLS, BTLS, APLS. Szerokie spektrum działań jakie realizuje oddział wymaga nie tylko fachowego personelu, który jest tutaj podstawą, ale także specjalistycznego sprzętu medycznego.
Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę medyczną służącą przywracaniu i podtrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych. Komfort pracy oddziału to także całodobowy dostęp do bazy diagnostycznej Szpitala oraz możliwość konsultacji specjalistycznych. W przypadkach, w których istnieje konieczność przewiezienia pacjenta do ośrodka o wyższym poziomie referencyjności, dysponującym bardziej specjalistyczną aparaturą medyczną, oddział ratunkowy zabezpiecza transport sanitarny.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest diagnostyczno-leczniczą komórką organizacyjną Szpitala. Pracuje w trybie stałego dyżuru, niosąc pomoc wszystkim pacjentom zgłaszającym się z dolegliwościami i kłopotami zdrowotnymi.

Zakres świadczonych usług obejmuje:
– udzielanie niezbędnej pomocy doraźnej zgłaszającym się pacjentom,
– udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,
– badanie i przyjmowanie po zakwalifikowaniu pacjentów do leczenia szpitalnego w oddziałach szpitalnych,
– udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym  w stanach wyjątkowych i katastrofach,
– udzielanie świadczeń w ramach nocnej oraz świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
– dokonanie zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizowanie transportu do innych zakładów opieki zdrowotnej.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność