Projekty realizowane ze środków Budżetu Państwa

Zakup mammografu został dofinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego “Narodowa Strategi Onkologiczna”, zadania pn. “Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”

Całkowita wartość zadania: 652 032,27 zł
Dofinansowanie: 650 000,00 zł

W ramach zadania zakupiony został w pełni cyfrowy mammograf do Pracowni Mammografii, w której realizowany jest program profilaktyki raka piersi.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku otrzymał dofinansowanie z Budżetu Państwa ze środków Przeciwdziałania COVID-19 na zakup nowoczesnego aparatu RTG.
Aparat został zakupiony do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Nowoczesny aparat jest bezpieczny dla pacjenta, niezbędny w procesie diagnozowania wielu chorób, w tym chorych na COVID-19.

Całkowita wartość sprzętu – 788 913,91 zł
Dofinansowanie – 691 297,18 zł

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku otrzymał dotację celową z Funduszu Medycznego na finansowanie inwestycji pn. “Podniesienie jakości świadczeń udzielanych w SOR poprzez doposażenie SOR i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR.
W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny, specjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna.

Całkowita wartość sprzętu – 6 637 091 zł
Dofinansowanie – 6 637 091 zł

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność