Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Kierownik Oddziału - lek. Iwona Karasińska - Marek - specjalista położnictwa i ginekologii

Położna oddziałowa - Maria Dąbek - specjalista pielęgniarstwa położniczego

Dane telefoniczne

Kierownik Oddziału

tel. 17 24 04 841

Gabinet lekarski

tel. 17 24 04 842

Gabinet oddziałowej

tel. 17 24 04 854

Dyżurka położnych

tel. 17 24 04 844

Dane mailowe

Kierownik Oddziału

mail: ginekologia@spzoz-lezajsk.pl

Zakres świadczonych usług


Oddział Ginekologiczno-Położniczy istnieje w strukturze Szpitala od samego początku powstania placówki tj. od 1981r.
Oddział dysponujący 34 łóżkami, w tym 20 łóżkami w części ginekologicznej i 14  w części położniczej zlokalizowany jest na IV piętrze budynku Szpitala, w bezpośrednim sąsiedztwie bloku porodowego i Oddziału Noworodkowego.

Zakres świadczonych usług obejmuje:
– diagnostykę i leczenie zaburzeń ginekologicznych,
– wykonywanie ginekologicznych zabiegów operacyjnych metodą laparoskopową i tradycyjną,
– opiekę nad kobietami ciężarnymi w czasie ciąży, porodu i połogu,
– diagnostykę i leczenie powikłań ciążowych.

Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę medyczną oraz posiada nowoczesny blok porodowy, składający się z komfortowej sali porodowej wyposażonej w nowoczesne stanowiska porodowe, salę do prowadzenia porodów w wodzie wyposażoną w wannę do porodów. Obok sali porodowej znajduje się nowoczesna sala operacyjna do przeprowadzania cięć cesarskich.

Pacjentki leczone w Oddziale po zakończeniu hospitalizacji obejmowani są opieką w Poradni Ginekologiczno-Położniczej znajdującej się w tutejszej Przychodni Specjalistycznej.


Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność