KIEROWNIK ODDZIAŁU – lek. med. Piotr Machała – specjalista psychiatra
Z-CA KIEROWNIKA ODDZIAŁU –  lek.  med. Mateusz Sołowiej – specjalista psychiatra
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – Elżbieta Wójcik
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – Beata Kowalczyk
 

Telefony:
Kierownik                  (17) 24 04 929
Z-ca Kierownika        (17) 24 04 935
Gabinet lekarski         (17) 24 04 928
Gabinet oddziałowej   (17) 24 04 936
Gabinet oddziałowej   (17) 24 04 893 – piętro drugie
Dyżurka pielęgniarek  (17) 24 04 937

Struktura oddziału
Oddział psychiatryczny istnieje w strukturze Szpitala od 1982r. Oddział posiadający 83 łóżka zlokalizowany jest w osobnym budynku.

Zakres świadczonych usług
Do oddziału przyjmowani są wszyscy pacjenci wymagający hospitalizacji psychiatrycznej, w tym rónież leczenia detoksykacyjnego, w przypadku alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz uzależnienia od leków z grupy benzodiazepin.. Dzięki dobremu zapleczu diagnostycznemu i terapeutycznemu następuje właściwe rozpoznanie każdego przypadku oraz odpowiednie dobranie indywidualnych form terapii. Diagnostyka medyczna pogłębiona jest diagnostyką psychologiczną.
W oddziale prowadzone jest głównie leczenie farmakologiczne, psychoedukacja, psychoterapia indywidualna i grupowa. Pacjenci uczestniczą także w zajęciach z zakresu terapii zajęciowej, w ramach których odbywają się zajęcia plastyczne, zajęcia z rękodzieła, zajęcia manualne, muzykoterapia.
Do oddziału przylega park, gdzie pacjenci mogą przebywać pod nadzorem terapeutów zajęciowych.

Pacjenci leczeni w Oddziale po zakończeniu hospitalizacji obejmowani są leczeniem i opieką, w zależności od występujących potrzeb zdrowotnych, przez inne komórki wchodzące w skład Centrum Zdrowia Psychicznego:
– Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny,
 – Poradnia Zdrowia Psychicznego,
– Zespół Leczenia Środowiskowego,
 

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność