Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny                                                               
ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk, tel. 17 240 61 94, 17 24 05  262                                    
e-mail: pzk@spzoz-lezajsk.pl                                                                                        


W PZK następuje wstępna ocena kryzysu zgłaszającej się osoby i dokonany jest wybór najlepszego możliwego sposobu uzyskania pomocy. Pracownik punktu pomaga osobie potrzebującej lub opiekunowi zdobyć lepsze rozeznanie jakie są możliwości lecznicze w danym obszarze, jakie formalności trzeba spełnić aby uzyskać bezpłatną pomoc bez zbędnej zwłoki. Zapewnia możliwość rozmowy ze specjalistą w zakresie zdrowia psychicznego (najczęściej jest to psycholog) już podczas pierwszego kontaktu z instytucją. PZK w miarę potrzeb kieruje do z wszystkich jednostek działających w ramach Centrum i utrzymuje aktywny kontakt z pacjentami.

Pomoc w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym udzielana jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 bez konieczności posiadania skierowania oraz wcześniejszego zapisywania się i oczekiwania w kolejce. W Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym pracują pielęgniarki, psycholodzy, którzy udzielą pierwszego wsparcia, zaproponują dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne, w razie potrzeby pokierują do odpowiedniej formy pomocy (pilna lub planowa konsultacja lekarska, psychoterapia).

Zgodnie z wymogami rozporządzenia pilotażowego Punkty pełnią  następujące zadania:
1) udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
2) przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie zdefiniowanych potrzeb;
3) uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia;
4) w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
5) udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym można skontaktować się telefonicznie, mailowo lub zgłaszając się osobiście.

 

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność