Zarząd Powiatu Leżajskiego serdecznie zaprasza studentów kierunku lekarskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium
Oferta skierowana jest do studentów IV, V lub VI roku studiów, kształcących się na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Studenci będą zobowiązani do podjęcia zatrudnienia, po zakończeniu stażu podyplomowego, w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, w wybranej specjalizacji lekarskiej z listy specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Leżajsku przez określony w warunkach naboru okres (uzależniony od okresu pobierania stypendium).

Wysokość stypendium to 2500,00 zł miesięcznie (przez 9 miesięcy w danym roku studiów).

Wnioski należy składać do 15 lutego 2024 r.

Szczegółowe warunki i tryb ubiegania się o stypendium określa Uchwała Nr 2/8/2024 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Leżajsku pod numerem tel.: 17 2404 563, adres e-mail: ez@starostwo.lezajsk.pl

Załączniki:
1. Uchwała Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 22.01.2024r.    otwórz
2. Wniosek    otwórz
2.1 Oświadczenie – podjęcie zatrudnienia    otwórz
2.2  Oświadczenie – niekorzystanie z urlopów    otwórz
2.3 Oświadczenie – rozpoczęcie specjalizacji    otwórz
2.4  Oświadczenie – odpracowanie stypendium    otwórz
3. Projekt umowy    otwórz
4. Uchwała Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 27.10.2023r.    otwórz

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność