Informujemy, że Pracownia Mammografii w SP ZOZ w Leżajsku, realizująca program profilaktyki raka piersi, została wyposażona w nowoczesny w pełni cyfrowy mammograf.
Mammografia cyfrowa to nowoczesna metoda obrazowania zmian w piersi. Zapewnia wysoką rozdzielczość obrazu oraz właściwy kontrast i pozwala na uzyskanie obrazów o znaczenie wyższej wartości diagnostycznej niż w przypadku mammografów analogowych.

Koszt zakupu mammografu wyniósł około 700 000 zł.
Na realizację inwestycji szpital uzyskał dotację z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 650 000 zł w ramach umowy na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”.

Informujemy również, że zmieniły się kryteria kwalifikacji do programu – od 1 listopada 2023 r. profilaktyczną mammografię na NFZ będą mogły zrobić panie w wieku 45 – 74 lata. Na profilaktyczną mammografię nie trzeba skierowania, badanie jest bezpłatne, finansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia. Badania w ramach programu można wykonać co dwa lata.
Rejestracja na badania w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – II piętro budynku Szpitala, numer telefonu  17 24 04 921.

Przypominamy również, że w naszym Zakładzie realizowany jest program profilaktyki raka szyjki macicy – program obejmie kobiety od 25 do 64 roku życia.
Na profilaktyczną cytologię nie trzeba skierowania. Badanie jest bezpłatne, finansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia. Panie mogą wykonać profilaktyczne badania cytologiczne: co trzy lata, a co roku kobiety obciążane czynnikami ryzyka (tzn. zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV — typem wysokiego ryzyka).
Rejestracja na badanie w Pracowni Cytologicznej – numer telefonu – 17 24 04 786 oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej – numer telefonu – 17 24 04 771

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność