Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.
Ogłoszenie o konkursie    otwórz
Regulamin  otwórz
Szczegółowe warunki konkursu ofert  otwórz
Formularz ofertowy nr 1 oddziały, poradnie, POZ  otwórz
Formularz ofertowy nr 2 diagnostyka obrazowa  otwórz
Formularz ofertowy nr 3 badania inne  otwórz
Oświadczenie oferenta  otwórz
Klauzula informacyjna  otwórz
Projekt umowy  otwórz

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność