Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku otrzymał dofinansowanie z Budżetu Państwa ze środków Przeciwdziałania COVID-19 na zakup nowoczesnego aparatu RTG.
Aparat został zakupiony do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Nowoczesny aparat jest bezpieczny dla pacjenta, niezbędny w procesie diagnozowania wielu chorób, w tym chorych na COVID-19.

Całkowita wartość sprzętu – 788 913,91 zł
Dofinansowanie – 691 297,18 zł

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność