Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w oddziałach szpitalnych:
1) Oddział Chirurgii Ogólnej
2) Oddział Urazowo-Ortopedyczny
3) Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii
4) Oddział Noworodkowy
5) Oddział Dziecięcy
6) Oddział Neurologiczny i Udarowy
7) Oddział Reumatologiczny
8) Oddział Chorób Wewnętrznych
9) Oddział Psychiatryczny
10) Szpitalny Oddział  Ratunkowy

Załączniki
1. ogłoszenie o konkursie otwórz
2. regulamin komisji otwórz
3. SWKO otwórz
4. klauzula RODO otwórz
5. wzór umowy otwórz
6. oświadczenie o zamieszkaniu otwórz
7. formularz ofertowy otwórz

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność