Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych

1. ogłoszenie o konkursie otwórz
2. regulamin komisji otwórz
3. SWKO otwórz
4. klauzula RODO otwórz
5. wzór umowy otwórz
6. oświadczenie o zamieszkaniu otwórz
7. formularz ofertowy otwórz

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność