Konkurs ofert

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdtowotnej w Leżajsku ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie wykonywania zabiegowych procedur urologicznych na rzecz pacjentów Oddziału  Chirurgii Ogólnej i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Ogłoszenie o konkursie    otwórz
Regulamin pracy komisji konkursowej    otwórz
Szczegółowe warunki konkursu ofert    otwórz
Klauzula informacyjna     otwórz
Formularz ofertowy    otwórz
Projekt umowy   otwórz
 

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność