DOKUMENTY POTWIERDZAJACE PRAWO DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.
Dodano 15.11.11, ostatnia modyfikacja 22.03.22

W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych jest weryfikowane w systemie eWUŚ.

W przypadku niepotwierdzenia w systemie eWUŚ prawa do świadczeń pacjent może jak dotychczas potwierdzić prawo do świadczeń odpowiednim dokumentem lub złożyć oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Oświadczenie pacjenta otwórz

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego, albo opiekuna prawnego lub faktycznego otwórz

 

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń:

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnie potwierdzonym raportem miesięcznym wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni)
 • lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie osoby ubezpieczonej

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • druk potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) wraz z dowodem opłacenia przez przedsiębiorcę składki na ubezpieczenie zdrowotne za ostatni miesiąc
 • aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek

dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowana przez KRUS.

dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS, numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki "--", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • lub zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA) 
 • lub aktualny odcinek emerytury lub renty 
 • aktualne zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego

dla osoby bezrobotnej:

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

dla osoby ubezpieczeniowej dobrowolnie:

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej.

dla osoby nieubezpieczonej spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej:

 • decyzja wójta gminy (burmistrza, prezydenta)
dla osób pobierających zasiłek chorobowy, wypadkowy, rehabilitacyjny, macierzyński:
 • zaświadczenie o wypłacaniu zasiłku lub dokument potwierdzający wypłatę świadczenia pieniężnego.
Uwaga! Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w okresie pobierania zasiłku

dla osób przebywających na ciągłym zwolnieniu lekarskim:
 •  zaświadczenie z ZUS/KRUS informujące o ciągłości zwolnienia.
dla osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty:
 •  zaświadczenie z ZUS/KRUS potwierdzające ubieganie się o przyznanie emerytury lub renty.

dla członka rodziny ubezpieczonego:
 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia
 • lub aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny
 • lub legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia - dotyczy tylko KRUS

Dodatkowo dla uczniów i studentów (pomiędzy 18 a 26 r. ż.) niezbędna jest legitymacja szkolna lub studencka

dla osoby ubezpieczonej w innym państwie członkowskim UE:

 • poświadczenie wydane przez NFZ – w przypadku zamieszkiwania na terenie RP,
 • karta EKUZ wydana przez kraj członkowski.

dla nieubezpieczonej kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, posiadającej obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP:
 • karta przebiegu ciąży i dokument stwierdzający tożsamość; dla kobiety w okresie połogu (do 42 dnia po porodzie) - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość matki

dla osoby niezgłoszonej do ubezpieczenia, posiadającej obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, która nie ukończyła 18 roku życia
 • dokument potwierdzający tożsamość albo skrócony odpis aktu urodzenia

dla osoby, która uzyskała w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełaniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy w związku z określonymi okolicznościami:

 • zaświadczenie potwierdzające fakt posiadania statusu uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy

Weryfikacja uprawnień do świadczeń medycznych dla osób uprawnionych na mocy specustawy (specustawa przyznaje prawo do świadczeń medyczny, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym)

1. PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE SPECUSTAWY (od 24 lutego do 11 marca 2022 roku) na podstawie każdego dokumentu, który potwierdza tożsamość, m.in.:

-paszportu obywatela Ukrainy ze stemplem Straży Granicznej RP,
-zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP,
-dowodu osobistego,
-prawa jazdy,
-aktu małżeństwa,
-aktu urodzenia,
-innego dokumentu poświadczającego status ukraińskiego obywatelstwa, przekroczenia granicy, miejsce przekroczenia granicy; status małżonka obywatela Ukrainy, pokrewieństwo w przypadku najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka.

2. PO WEJŚCIU W ŻYCIE SPECUSTAWY (od 12 marca 2022 roku) dodatkowo na podstawie:

-specjalnego numeru PESEL nadawanego obywatelom Ukrainy
-e-dokumentu (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej)
-wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawiera: imię i nazwisko, numer PESEL)

Brak dokumentu ubezpieczenia może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami leczenia.

 

Dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od daty wystawienia z wyjątkiem:

 • legitymacja emeryta – bezterminowo,
 • zaświadczenie z urzędu pracy – do końca terminu ważności,
 • decyzja wójta – 90 dni od dnia określonego w decyzji.

 


Wybierz poprzedni miesiąc kwiecień 2024 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]