W ramach otrzymanej z Funduszu Medycznego  dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji pn. “Podniesienie jakości świadczeń udzielanych w SOR poprzez doposażenie SOR i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR” została zakupiona i częściowo uruchomiona specjalistyczna i zaawansowana technologicznie aparatura medyczna, która będzie służyć naszym Pacjentom. Aparatura ta pozwoli na wykonywanie badań diagnostycznych o wysokiej jakości.

W ramach projektu do naszego Szpitala dostarczona już została następująca aparatura medyczna: 32-rzędowy tomograf komputerowy,  2 videogastroskopy,
2 videokolonoskopy, 3 aparaty USG, aparat RTG ramię C, aparat RTG stacjonarny, 2 aparaty do znieczuleń.


Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność