PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
Dodano 17.11.11, ostatnia modyfikacja 27.11.23

 

SP ZOZ w Leżajsku bierze udział w dwóch programach profilaktycznych w ramach kontraktu z NFZ:

1. PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

2. PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY


1. PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

Aby skorzystać z bezpłatnych badań, nie jest potrzebne skierowanie. Osoba, która spełnia kryteria programu, może zgłosić się osobiście lub umówić telefonicznie z placówką realizującą program, by ustalić termin wizyty.
Pracownia mammograficzna znajduje się w budynku głównym szpitala na II piętrze. Badania mammograficzne wykonywane są przez techników elektroradiologów przeszkolonych w zakresie mammografii.
Program obejmuje populację kobiet w wieku od 45 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniających jedno z poniższych kryteriów:
1) nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
2) otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2007 pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
- rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki)
- mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA 2.
Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Etap podstawowy - schemat postępowania:

1) zarejestrowanie w systemie informatycznym udostępnionym przez NFZ, z jednoczesną weryfikacją kwalifikacji do objęcia programem kobiety, która zgłosi się do programu,
2) przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety,

3) wykonanie badania mammograficznego: 2 x 2 zdjęcia mammograficzne wraz z opisem, sporządzenie Karty badania mammograficznego,
4) podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w zależności od wyniku badania ( w przypadku konieczności skierowania pacjentki do etapu pogłębionej diagnostyki, kierujący zobowiązany jest udzielić informacji o wszystkich świadczeniodawcach realizujących ten etap programu w województwie oraz przekazać pacjentce oprócz opisu także zdjęcie
5) tryb wydawania wyników badań
- prawidłowy wynik badania przy braku czynników ryzyka może być przekazany za pośrednictwem poczty na adres pacjentki z zaleceniem ponownego zgłoszenia się na badanie po 24 miesiącach,
- prawidłowy wynik badania przy współistniejących czynnikach ryzyka określonych w programie może być przekazany za pośrednictwem poczty na adres pacjentki z zaleceniem zgłoszenia się na kolejne badanie po 12 miesiącach,
- w przypadku nieprawidłowego wyniku badania wykonanego w warunkach stacjonarnych, informuje się pacjentkę o konieczności dalszej diagnostyki i (jeśli nie zgłosi się po odbiór wyniku w ciągu 3 miesięcy) wzywa po odbiór wyniku i skierowania do etapu pogłębionej diagnostyki,
- w przypadku nieprawidłowego wyniku badania wykonanego w mammobusie informuje się (pisemnie i/lub telefonicznie) pacjentkę o konieczności dalszej diagnostyki i w porozumieniu z nią przekazuje się całą dokumentację badania pacjentce lub bezpośrednio do ośrodka pogłębionej diagnostyki wybranego przez pacjentkę, odnotowując to w dokumentacji medycznej,
- w przypadku nieprawidłowego wyniku badania i braku możliwości skontaktowania się z pacjentką/ braku odpowiedzi pacjentki na wezwanie, wysyła się kopię dokumentacji pacjentki do lekarza POZ, do którego złożyła deklarację z prośbą o dołączenie do karty choroby pacjentki i bezpośrednią interwencję w miejscu zamieszkania (informację o przynależności pacjentki do lekarza POZ można uzyskać z systemu informatycznego udostępnionego przez NFZ lub z oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla miejsca zameldowania pacjentki).

2. PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Aby skorzystać z bezpłatnych badań, nie jest potrzebne skierowanie. Osoba, która spełnia kryteria programu, może zgłosić się osobiście lub umówić telefonicznie z placówką realizującą program, by ustalić termin wizyty.
Program kierowany jest do populacji kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badania będą przeprowadzane 1 raz na 3 lata.

Etap podstawowy realizowany w Poradni Ginekologicznej polegający na pobraniu materiału do badania cytologicznego w dniach i godzinach pracy Poradni Ginekologiczno-Położniczej.
Pacjentki leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Wykonanie procedury pobrania materiału do przesiewowego badania cytologicznego odbywa się w poradni ginekologiczno-położniczej i obejmuje:

1) zarejestrowanie w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP) z jednoczesną weryfikacją kwalifikacji do objęcia skryningiem, kobiety z ustalonej grupy wiekowej (25 - 59 lat), która zgłosi się do przesiewowego badania cytologicznego) oraz wypełnienie ankiety w SIMP. Wypełnienie ankiety w wersji papierowej dopuszcza się jedynie w przypadku braku możliwości technicznych uzyskania dostępu do Internetu,

2) pobranie materiału do badania przy użyciu jednorazowego wziernika i jednorazowej szczoteczki umożliwiającej pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz z kanału szyjki macicy (w przypadku, kiedy próbka nie nadaje się do oceny mikroskopowej, świadczeniodawca zobowiązany jest poinformować o tym pacjentkę i ponownie pobrać materiał do badania, dopuszcza się odsetek rozmazów niemożliwych do oceny na poziomie 3% i suboptymalnych na poziomie 20%),

3) rozprowadzenie pobranego materiału na całej powierzchni szkiełka podstawowego i jego utrwalenie (cytofix lub alkohol 96%),

4) przeprowadzenie edukacji w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy,

5) wysłanie pobranego materiału do pracowni diagnostycznej wyłonionej przez Fundusz w drodze postępowania poprzedzającego zawarcie umów na realizację etapu diagnostycznego Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Materiał musi być opisany w sposób umożliwiający identyfikacje pacjentki w SIMP, np. w oparciu o nr PESEL. W przypadku rejestracji jedynie przez SMS ankietę w wersji papierowej dołącza się do preparatu.

6) w przypadku nieprawidłowego wyniku, jeśli pacjentka nie zgłosi się po jego odbiór w ciągu 3 miesięcy, konieczne jest wezwanie pacjentki, wydanie wyniku wraz z decyzją, co do dalszego postępowania - objęcie leczeniem lub, jeżeli konieczna jest weryfikacja wstępnego rozpoznania, skierowanie do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia zdrowotne w ramach Etapu pogłębionej diagnostyki Programu,

7) zalecane postępowanie w przypadku prawidłowego wyniku badania:

- zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w przypadku braku czynników ryzyka;

- zalecenie wcześniejszego badania cytologicznego (po 12 miesiącach) w ramach Programu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności kobietom zakażonym wirusem HIV, przyjmującym leki immunosupresyjne, zakażone HPV - typem wysokiego ryzyka.

Etap diagnostyczny programu realizowany jest w pracowniach cytologicznych i obejmuje

- wykonanie oceny mikroskopowej materiału cytologicznego przesłanego przez realizatora etapu podstawowego programu i jego opisanie w systemie informatycznym (wynik badania musi być opisany
w systemie Bethesda 2001 oraz uzupełniająco w systemie Papanicolaou),

- przesłanie wyniku do poradni, która pobrała materiał do badania, w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania preparatu.


Etap pogłębionej diagnostyki - schemat postępowania:

1) zarejestrowanie (wprowadzenie do bazy danych w systemie informatycznym udostępnionym przez NFZ) kobiety skierowanej do badania w ramach realizacji programu.

2) wykonanie badania kolposkopowego,

3) w przypadku zaistnienia wskazań do weryfikacji uzyskanego obrazu kolposkopowego - pobranie celowanych wycinków do badania histopatologicznego,

4) badanie histopatologiczne pobranego w wyniku biopsji materiału,

5) postawienie rozpoznania na podstawie przeprowadzonych badań,

6) podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania diagnostyczno - leczniczego (skierowanie do leczenia lub określenie terminu kolejnego badania cytologicznego),

7) zgłaszanie do Regionalnego Rejestru Nowotworów uzyskanych dodatnich wyników badań ,

8) prowadzenie elektronicznej bazy danych badanych kobiet i wyników ich badań.

Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego zostają skierowane (poza programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.
 


Wybierz poprzedni miesiąc luty 2024 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]