Witamy

Witamy na stronie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

Znajdą tutaj Państwo wiele istotnych informacji o naszych oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych oraz pracowniach diagnostycznych, a także informacje ogólne dotyczące działalności naszej placówki i ważnych dla nas wydarzeń.

Mamy nadzieję, że nasza oferta diagnostyczno-lecznicza spotka się
z Państwa zainteresowaniem oraz zachęci do skorzystania z naszych usług. 

Koniec problemów z zasięgiem telefonii komórkowej w Budynku Szpitala. Sieć Play uruchomiła przekaźniki na dachu budynku, dzięki którym nie ma problemów z połaczeniami komórkowymi.Wyniki badań laboratoryjnych

 

Darmowy Internet w szpitalu

Sieć szpitala umożliwia podłączenie urządzeń posiadających kartę bezprzewodową (laptopy, netbooki, tablety, smartfony itd.) do Internetu

Usługa jest bezpłatna dla pacjentów i pracowników szpitala.

Szczegółowe informacje u Informatyków pod nr wewnętrznym 730, pon-pt 7:00-14:35


35 lecie SP ZOZ w Leżajsku

W związku ze zbliżającym się 35 leciem SP ZOZ w Leżajsku (grudzień 2016r.) zwracamy się z prośbą do pracowników obecnie pracujących w Szpitalu, do naszych seniorów na emeryturze, przyjaciół Szpitala o pomoc w zredagowaniu specjalnego wydania "Kuriera Powiatowego". Potrzebujemy zdjęcia szpitala i pracowników z tego okresu, a szczególnie początków jego funkcjonowania. Zapraszamy do wspólnego redagowania wspomnień z pracy, z ważnych wydarzeń w tym Szpitalu. Prosimy o zdjęcia, wypowiedzi, opisy wspomnień i to co Państwo uważacie za godne uwagi. Nazwisko każdego kto pomoże w redagowaniu tego specjalnego wydania "Kuriera Powiatowego" zostanie zamieszczone w tym wydaniu. Z góry dziękuję za okazaną pomoc.

BADANIA MAMMOGRAFICZNE


         PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

      Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku zaprasza kobiety w przedziale wiekowym 50-69 lat, które nie korzystały w ciągu ostatnich 24 miesięcy z Programu Profilaktyki Raka Piersi do nieodpłatnego wykonywania mammografii.

   Badania wykonywane są w Pracowni Mammografii przy użyciu nowoczesnego mammografu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu badania pod nr tel. 17 24 04 921.

Wykonanie badania nie wymaga skierowania.
                                                                                                    
 

OGŁOSZENIE O ŚWIADCZENIACH POZ

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2016 r. udzielane są świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w przyszpitalnym Gabinecie lekarza POZ oraz Gabinecie pielęgniarki POZ.

Gabinety czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 na parterze Przychodni Specjalistycznej.

Deklaracje wyboru lekarza i wyboru pielęgniarki środowiskowej należy składać w rejestracji gabinetu POZ – parter Przychodni Specjalistycznej, pokój nr 19

 
Telefon: 17 24 04 798.

Pacjentom korzystającym ze świadczeń POZ zapewniamy miłą i profesjonalną obsługę oraz kompleksowość świadczeń zdrowotnych. Na miejscu można wykonać zlecone badania laboratoryjne, diagnostyczne i inne oraz skorzystać z porady lekarza specjalisty.

Zapraszamy do skorzystania z nowo otwartej Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Przyjmujemy zapisy pacjentów bez względu na miejsce zamieszkania.


Deklaracja POZ Lekarz - otwórz

Deklaracja POZ Pielęgniarka - otwórz  

Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej
    
       W czerwcu 2016 r. zakończył się kilkumiesięczny remont Oddziału Chirurgii Ogólnej. Wiodącym celem prac remontowych było podniesienie standardu i użyteczności Oddziału, jak również poprawa komfortu pobytu pacjentów.
       Prace remontowe polegały na:
  • modernizacji sal chorych, sal zabiegowych, gabinetów lekarskich, pielęgniarskich oraz pomieszczeń sanitarnych,
  • wyposażeniu sal chorych w nowe łóżka elektryczne i meble,
  • wyposażeniu Oddziału w nowe sprzęty
  • wykonaniu nowych inastalacji wodnych, kanalizacyjnych oraz instalacji gazów medycznych,
  • wykonaniu nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Koszt modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej wyniósł ok. 500 000 zł, w tym dotacja ze Satrostwa Powiatowego w Leżajsku wyniosła 100 000 zł.

      Od początku lipca odnowiony i wyposażony w nowy sprzęt Oddział wznowił działalność. Obecnie liczy 42 łóżka w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej. Dzięki przeprowadzonej modernizacji znacząco poprawiły się warunki leczenia, jak również polepszyły się warunki pracy personelu medycznego.

           
          

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
i zaprasza do składania ofert

 
Rozstrzygnięcie konkursu otwórz
 
Ogłoszenie o konkursie otwórz

Regulamin konkursu otwórz

Szczegółowe warunki konkursu otwórz

Formularz ofertowy otwórz

Formularz ofertowy otwórz

PRACA DLA LEKARZY

SP ZOZ w Leżajsku zatrudni:

1) lekarza specjalistę reumatologa lub w trakcie specjalizacji z reumatologii do pracy w Oddziale Reumatologii i w Poradni Reumatologicznej;

2) lekarza specjalistę okulistyki lub w trakcie specjalizacji z okulistyki do pracy w Poradni Okulistycznej;

3) lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej, bądź w trakcie specjalizacji z w/w dziedzin do pracy w Centrum Rehabilitacji Leczniczej.

Forma współpracy dowolna (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna).
Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, zapewniamy możliwość zakwaterowania w mieszkaniu służbowym.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Tel. kontaktowy: 17 24 04 725
E-mail: spzoz.lezajsk@pro.onet.pl

UROCZYSTE OTWARCIE ZREALIZOWANEGO PROJEKTU

       W dniu 10 grudnia 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowia publicznego i ograniczanie nierówności w zdrowiu poprzez przebudowę i wyposażenie SP ZOZ w Leżajsku.” W ramach projektu uruchomiony został Zakład Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej, w skład którego wchodzą pracownie gastroskopii i kolonoskopii, wyposażone w nowoczesne, zaawansowane technologicznie gastroskopy, kolonoskopy i bronchoskop, został zakupiony 16-rzędowy tomograf komputerowy, mammograf cyfrowy, aparat USG oraz aparat USG do wykonywania Echo serca. Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne w zakładce: Fundusze Unijne/ RPO WP 2007-2013.

       W uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu Powiatu Leżajskiego z Panem Starostą Markiem Śliżem, przedstawiciele Rady Powiatu Leżajskiego, przedstawiciele powiatowych jednostek samorządowych, Burmistrz Leżajska Pan Ireneusz Stefański, Wójt Gminy Leżajsk Pan Krzysztof Sobejko. W uroczystości uczestniczyli Pani Teresa Gwizdak - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, lokalni przedsiębiorcy, dyrektorzy szpitali z sąsiednich powiatów, oraz kierownicy niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej: NZOZ Centrum Medyczne w Kuryłówce, NZOZ Medica w Leżajsku oraz NZOZ Ambulatoryjny Zakład Opieki Zdrowotnej z Łętowni.

       W trakcie uroczystości został wygłoszony przez Panią Profesor. Bożennę Karczmarek-Borowską – specjalistę onkologii klinicznej, radioterapii i chemioterapii, autorkę licznych publikacji naukowych, wykład na temat profilaktyki chorób nowotworowych. Pani Profesor podkreśliła, jak przy drastycznym wzroście zachorowań na choroby nowotworowe niezwykłe znaczenie ma podejmowanie działań profilaktycznych i współpraca w tym zakresie świadczeniodawców udzielających świadczeń w różnych zakresach: począwszy od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej aż po świadczenia wysokospecjalistyczne. Realizacja przez SPZOZ przedmiotowego projektu umożliwi mieszkańcom Powiatu Leżajskiego oraz powiatów sąsiednich wykonanie badań profilaktycznych i w razie potrzeby wdrożenie leczenia we wczesnym etapie rozwoju choroby, co ma kluczowe znaczenie dla jego skuteczności.

       Uroczystość otwarcia została uświetniona miłym i wzruszającym występem chóru pod dyrekcją Pani Barbary Kuczek, który zaprezentował niezwykle ciekawy repertuar oraz wprowadził słuchaczy w klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

    Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i świętowanie z nami naszych małych sukcesów, które mamy nadzieję przełożą się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Leżajskiego.


POROZUMIENIE STRAŻY POŻARNEJ I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

   Podkarpaccy strażacy i ratownicy medyczni ze szpitala w Leżajsku będą współpracować w sytuacji zagrożeń z udziałem czynnika chemicznego, biologicznego i radiacyjnego. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 25 września 2015 r., a zespół ratownictwa medycznego wpisano do wojewódzkiego planu Państwowego Ratownictwa Medycznego, opracowanego przez wojewodę podkarpackiego.

   Porozumienie zostało podpisane pomiędzy podkarpackim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdanem Kuligą a dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku Marianem Furmankiem. Wszystkie strony porozumienia dążyły do takiej współpracy, ponieważ sygnatariusze widzieli konieczność prowadzenia wspólnych przedsięwzięć w ramach współdziałania przy realizacji zadań z ratownictwa medycznego oraz chemicznego i ekologicznego. Podpisany dokument ustala zasady i zakres współpracy.

   „To ważne podczas prowadzenia równoczesnych działań strażaków i ratowników medycznych w miejscu zdarzenia, w którym doszło do uwolnienia substancji niebezpiecznych” – podkreślił podkarpacki komendant PSP nadbryg. Bogdan Kuliga.

   Zespół ratownictwa medycznego ze Szpitala w Leżajsku będzie posiadał większe wyposażenie niż zwykły zespół ratownictwa medycznego, aby jednorazowo zaopatrzyć do 20 poszkodowanych w miejscu zdarzenia, w tym 5 ciężko, bez uzupełniania sprzętu w bazie.

   To jedyny w skali kraju, formalnie wpisany do wojewódzkiego planu działania Państwowego Ratownictwa Medycznego, zespół ratownictwa medycznego.


NOWY AMBULANS W SP ZOZ

       Szpitalny Oddział Ratunkowy SP ZOZ w Leżajsku został doposażony w nowy ambulans marki Mercedes.
         Ambulans wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy, m.in. respirator, defibrylator, pompę infuzyjną, ssak, nosze samojezdne oraz posiada niezależne źródło ogrzewania i klimatyzację. Takie wyposażenie daje możliwość skutecznego monitorowania stanu zdrowia pacjenta i zwiększa efektywność niesionej pomocy.

       Zakup karetki był możliwy dzięki środkom finansowym pochodzącym z budżetu szpitala oraz środkom przekazanym w ramach dofinansowania przez Powiat Leżajski, samorządy z terenu powiatu oraz przedsiębiorców, w tym: Powiat Leżajski 100 000,00 zł, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna: 44 000,00 zł, Gmina Leżajsk: 40 200,00 zł, Miasto Leżajsk: 30 000,00 zł, Gmina Kuryłówka: 11 566,00 zł, Gmina Grodzisko Dolne: 16 484,00 zł, Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku:4 000,00 zł oraz Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.:3 000,00 zł

       Łączna wartość zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem to 359 628,45 zł.

       Dyrekcja SPZOZ w imieniu własnym w pacjentów dziękuje wszystkim sponsorom za udział w tak ważnym dla mieszkańców powiatu przedsięwzięciu.


Wybierz poprzedni miesiąc sierpień 2016 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]