Informacja Publiczna

Dostęp do informacji publicznej
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można dostarczyć w następujący sposób:
– złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala,
– przesłać pocztą tradycyjną na adres Szpitala: 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22
– przesłać na adres poczty elektronicznej Szpitala: sekretariat@spzoz-lezajsk.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć korzystając z załączonego formularza.

otwórz
otwórz

Formularz wniosku nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak jego wypełnienie usprawni procedurę udzielenia odpowiedzi.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność