W dniu 11 września 2019r.  odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii. Oddział został uruchomiony w nowej lokalizacji – w pomieszczeniach po bloku operacyjnym, który w ubiegłym roku został przeniesiony do nowego pawilonu diagnostyczno-zabiegowego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: przedstawiciele Zarządu Powiatu, dyrektor SP ZOZ oraz kierownik OIOM-u. Zakres wykonanych prac obejmował gruntowną przebudowę i modernizację pomieszczeń w celu dostosowania ich do obowiązujących wymogów prawnych, zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 360 278 zł. Dotacja ze środków Starostwa Powiatowego wyniosła 1 000 000 zł, pozostała kwota tj. 1 360 278 zł stanowiły środki własne SP ZOZ. Mamy nadzieję, że Oddział będzie dobrze służył pacjentom korzystającym ze śrwiadczeń zdrowotnych w naszym Zakładzie.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność