Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku wziął udział w projekcie systemowym „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie i współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w dniach 27-29.10.2009r. poddaliśmy naszą działalność weryfikacji audytorów Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w zakresie spełnienia wymaganych standardów.

Dzięki pełnemu zaangażowaniu całej załogi weryfikację przeszliśmy pomyślnie i od dnia 30 grudnia 2009r. jesteśmy szpitalem akredytowanym.

W dniu 19 marca 2010r. odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu. W imieniu Ministra Zdrowia Certyfikat wręczył Pan Jerzy Hennig, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Na ręce Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku Mariana Furmanka przekazane zostały gratulacje i życzenia od zaproszonych gości – obecnych na uroczystości oraz tych, którzy nie mogli przybyć osobiście.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej” oraz do obejrzenia zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatu.
Więcej informacji w zakładce Projekty Unijne/PO KL 2007-2013

 

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność